divendres, 15 de setembre del 2006

El nostre projecte, EL TEU CARDEDEUEls esforços i el treball constant dels representants d’Esquerra al govern de Cardedeu han anat dirigits, aquesta legislatura, a la millora general del municipi, al seu progrés i a crear un govern més proper als cardedeuencs i cardedeuenques.

A Esquerra tenim molt clar que la propera legislatura ha d’estar orientada als serveis a les persones, incidint al màxim en els àmbits socials –Educació, Benestar, Cooperació- i ciutadans –Participació, Cultura, Esports, Joventut-.

S’hauran de gestionar els equipaments que està posant en marxa el govern municipal: piscina, centre de dia, escola bressol... i posar-ne de nous en funcionament: Centre Cívic, cinquena escola, noves oficines municipals... Tot això sense oblidar aquells serveis fonamentals que ens afecten a tots i cadascú de nosaltres: la millora general de la via pública, la neteja viària, la recollida de residus, l’enllumenat, l’accessibilitat i la mobilitat.

Però, una de les coses més enriquidores i més atractives de la política municipal és la peculiaritat de cada poble, allò que fa que siguem únics i irrepetibles. Allò que fa que les solucions i polítiques aplicades a un lloc no siguin practicables a un altre. Allò que provoca que la frescor, la imaginació i l’atreviment en l’actuació municipal siguin unes qualitats imprescindibles.

I això és el que us vol oferir Esquerra amb aquest renovat projecte de futur: una proposta que, després de la base i el treball d’aquests darrers quatre anys, buscarà la consolidació de diferents projectes que estan a mig camí i centrarà bona part dels nous esforços en potenciar els principals actius de Cardedeu: el valuós entorn agrícola i forestal, proper al Montseny, el patrimoni arquitectònic, sobretot modernista, i el preuat patrimoni arbrat, el nostre actiu centre històric, el comerç de proximitat, el potencial turístic pendent d’explotar i, sobretot, la vida associativa i l’activitat cultural, esportiva, juvenil i social que fan que siguem una de les poblacions més actives i que ens han donat tanta projecció arreu de la comarca i del país.

Cal tenir en compte que en ple segle XXI les eines de què disposa un municipi - sobretot les noves tecnologies - per oferir tots aquests serveis i l’atenció al ciutadà són un recurs indispensable i, en aquest sentit, esgotarem al màxim aquests recursos per actualitzar l’Ajuntament i posar-lo al dia; garantint així un servei més eficient, proper i adequat a la societat on vivim.

Tot plegat, dins d’uns eixos que vetllin pel civisme i per la sostenibilitat. Uns eixos que permetin continuar donant cada dia més identitat i arrelament amb el poble, sobretot als nouvinguts, i que generin més cohesió dins i entre els barris.

Aquestes són les bases del nostre projecte. Aquesta és la base d’”El teu Cardedeu”.