divendres, 15 de setembre del 2006

El nostre projecte, EL TEU CARDEDEUEls esforços i el treball constant dels representants d’Esquerra al govern de Cardedeu han anat dirigits, aquesta legislatura, a la millora general del municipi, al seu progrés i a crear un govern més proper als cardedeuencs i cardedeuenques.

A Esquerra tenim molt clar que la propera legislatura ha d’estar orientada als serveis a les persones, incidint al màxim en els àmbits socials –Educació, Benestar, Cooperació- i ciutadans –Participació, Cultura, Esports, Joventut-.

S’hauran de gestionar els equipaments que està posant en marxa el govern municipal: piscina, centre de dia, escola bressol... i posar-ne de nous en funcionament: Centre Cívic, cinquena escola, noves oficines municipals... Tot això sense oblidar aquells serveis fonamentals que ens afecten a tots i cadascú de nosaltres: la millora general de la via pública, la neteja viària, la recollida de residus, l’enllumenat, l’accessibilitat i la mobilitat.

Però, una de les coses més enriquidores i més atractives de la política municipal és la peculiaritat de cada poble, allò que fa que siguem únics i irrepetibles. Allò que fa que les solucions i polítiques aplicades a un lloc no siguin practicables a un altre. Allò que provoca que la frescor, la imaginació i l’atreviment en l’actuació municipal siguin unes qualitats imprescindibles.

I això és el que us vol oferir Esquerra amb aquest renovat projecte de futur: una proposta que, després de la base i el treball d’aquests darrers quatre anys, buscarà la consolidació de diferents projectes que estan a mig camí i centrarà bona part dels nous esforços en potenciar els principals actius de Cardedeu: el valuós entorn agrícola i forestal, proper al Montseny, el patrimoni arquitectònic, sobretot modernista, i el preuat patrimoni arbrat, el nostre actiu centre històric, el comerç de proximitat, el potencial turístic pendent d’explotar i, sobretot, la vida associativa i l’activitat cultural, esportiva, juvenil i social que fan que siguem una de les poblacions més actives i que ens han donat tanta projecció arreu de la comarca i del país.

Cal tenir en compte que en ple segle XXI les eines de què disposa un municipi - sobretot les noves tecnologies - per oferir tots aquests serveis i l’atenció al ciutadà són un recurs indispensable i, en aquest sentit, esgotarem al màxim aquests recursos per actualitzar l’Ajuntament i posar-lo al dia; garantint així un servei més eficient, proper i adequat a la societat on vivim.

Tot plegat, dins d’uns eixos que vetllin pel civisme i per la sostenibilitat. Uns eixos que permetin continuar donant cada dia més identitat i arrelament amb el poble, sobretot als nouvinguts, i que generin més cohesió dins i entre els barris.

Aquestes són les bases del nostre projecte. Aquesta és la base d’”El teu Cardedeu”.

dimarts, 5 de setembre del 2006

L'Esquerra que escolta, l'Esquerra que es compromet

Sovint tenim la sensació que els votants d'esquerres, i potser encara més el votant i el militant d'Esquerra, és un dels més exigents que hi ha. Sinó el que més. Hi ha moments que voldries "egoistament" que aquest nivell d’exigència es reduís. Però pensat fredament aquesta exigència, aquesta supervisió constant, aquest vot exigent, aquest vot de qualitat, només pot portar a obligar-nos a fer política de qualitat. Política de proximitat, propera, participativa, política que escolta.

Però el fet de ser els més exigents, també ens ha de dur a ser els més compromesos. La gent del món local, del món municipal pensàvem fa un temps que aquests mesos estaríem preparant a fons el projecte municipal per Cardedeu. Doncs no pot ser. Ens hi haurem de posar al 100% el 2 de novembre. I és que fins l’1 de novembre la prioritat és una altra. I requereix tants o més esforços que els que farem per les municipals. I no hem de pensar que seran esforços només en pro del país, també ho seran pel municipi. Quan el socialistes van decidir trencar els Acords del Tinell, des de Cardedeu vam agrair als consellers que havien format part del Govern Catalanista i d’Esquerres: al nostre poble, per exemple, han començat les noves places públiques d’escola bressol, s’estrena l’ampliació de l’escola de les Aigües, el Centre de Dia ja està acabant la seva construcció, la piscina ja està posada en servei des de fa gairebé un any, etcètera... N'estem convençuts i sabem que tot això no hagués estat possible sense les polítiques i la forma de treballar dels consellers i conselleres Marta Cid, del Joan Carretero, del Josep Bargalló o de l’Anna Simó, entre d'altres. Hem comprovat que Cardedeu, com tots els pobles de Catalunya, ha notat el bon govern que Esquerra Republicana ha portat a terme a la Generalitat.

Per altres motius també locals, com la consecució d'una alternativa a l'actual projecte de IV Cinturó, que CiU i PSC comparteixen, i que tant greument atempta contra la nostra qualitat de vida i que possibilita encara més tensions urbanístiques de les que podem suportar. Per això i per moltes més raons de caire nacional i territorial cal que, ara, la militància, els simpatitzants i tots aquells que vulguin col.laborar, haurem de saber escoltar, però també saber explicar que l'1 de novembre, l'esquerra nacional, Esquerra, ha de reforçar-se encara més que al 2003. Per Catalunya, però també per Cardedeu.